Ráckeve Város Önkormányzata és az Ács Károly Művelődési Központ koszorúzással egybekötött megemlékezést szervezett a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján az Összetartozás Parkban.

“Miféle ország az, amelyikben ott él egy másik ország is?             Egy másik remegés, egy másik jajszó?”

Csoóri Sándor Látomás, fényes nappal című versének sorai hangoztak el a megemlékezés kezdetén.

  1. május 31-én az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította a trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét.

Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: “a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Vereckei Zoltán Ráckeve város polgármestere köszöntötte a megemlékezőket.

Ezt követően Tihanyi Dániel, városunk színművésze énekelte el csodálatos szerzeményét “Szükségünk van rád” címmel.

Molnár László, az Ady Endre Gimnázium igazgatója megemlékező beszéde rávilágított TRIANON előzményeire és napjainkra való hatására egyaránt.

Elhelyezésre kerültek az emlékezés koszorúi a magyar nemzet összetartozását szimbolizáló Összetartozás emlékkőnél a Bokréta Néptáncegyüttes tagjainak közreműködésével.                                                                                                                              Koszorút helyeztek el: Ráckeve város koszorúját Vereckei Zoltán polgármester úr és Varga Viktória alpolgármester asszony, Árpád Múzeum, Ács Károly Művelődési Központ, Gólyafészek Bölcsöde, Skarica Máté Városi Könyvtár, Szivárvány Óvoda, A Tankerület iskolái: Ráckevei Ady Endre Gimnázium, Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola, Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola, Szent Imre Katolikus Általános Iskola, KDNP Ráckeve, Ráckevei Fidesz Szervezet, Őszidő Nyugdíjas Klub, Duna Baráti Kör, Kovácsné Schmidt Mária

Megemlékezésünk végén imát mondott nagytiszteletű Kálmán Béla református lelkész és Kótai Róbert püspöki biztos, plébános .

16.30 perckor megszólaltak a HARANGOK Ráckeve templomaiban és felharsant a hajókürt Búza Béla fedélzetmester közreműködésével.

Köszönjük Mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket és együtt emlékeztek velünk a Nemzeti Összetartozás Napján.

Az emlékműsor felvételét Cserna Gábor készítette, köszönjük szépen a munkáját!

Szabó Gertrúd igazgató