Trianon 101

 

Szentmihályi Szabó Péter: Trianon sebei

Trianon sebeit az idő bekötözte,
de a vér átüt még mindig a sebeken.
Idegenek özönlöttek be a földre,
ki fegyverrel érkezett, ki fegyvertelen.
Aki fegyverrel jött, azt fogta a fegyver,
aki fegyvertelenül, azt befogadtuk,
fedéllel, földdel, szeretettel,
nem néztük, ki volt az anyjuk, az apjuk.
Feledd el, jó magyar, jobb, ha feleded
hófödte hegyeid, kincses városaid –
még a fejfákról is letörölték a neved,
templomaidban más nyelven szólal a hit.
Mint gazda, kit ősi házából kivetettek,
s megjelennek a rablók, fosztogatók,
gyorsan leverik a címert s a keresztet,
s a magyarnak bottal osztanak útravalót,
szomorú szemmel néz vissza a gazda,
letérdel, megcsókolja ősei földjét,
aztán csak porát szívja, sarát dagasztja,
néhány régi írás, fakult kép az örökség.
Trianon sebeit az idő bekötözte,
de a vér átüt még mindig a sebeken.
Régi gazdaként lépek a magyar földre,
és szent szavait sohasem feledem.

 

Ráckeve Város Önkormányzata és az Ács Károly Művelődési Központ nevében Szabó Gertrúd igazgatónő köszöntötte a trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján emlékezőket az Összetartozás Parkjában. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel üdvözölte az ünnepi műsort adó zenekarokat: Felvidékről, Komarnoból érkezett Da Capo Levice együttest, a Vajdaságból, Szabadkáról jött Garden Quartetet, az Erdélyből, Csíkszeredáról érkezett Codex Régizene Együttest és a Házigazda Monarchia Vonósnégyest. A trianoni tragédiára emlékezve, ezen a napon Összetartozás Kamarazenakart alkotva képviselték az elszakított országrészek csodáit, ahol magyar szív született,                  ahol magyar szó csengett, és ahol a mai napig magyar szív dobog.

A Himnusz és a Székely himnusz közös eléneklése után Vereckei Zoltán polgármester úr köszöntő szavai hangzottak el. Majd felkérte Páncél Károly országgyűlési képviselő urat emlék beszéde megtartására.

Emlékező gondolataiban kifejtette: „A történelmi Magyarország képe tovább él, hiszen létezik a Kárpát-medencében egy virtuális belső Magyarország, egy magyar tér.

Nincs vége a nemzetnek a határoknál. A nemzeti nyelv, a hitélet, a művészetek, a nép alkotások, a hagyományőrzés tovább él az országhatárokon átívelően is.”

Az ünnepi beszédet követően az Összetartozás Kamarazenekar “Határtalan Muzsika” című ünnepi koncertjét hallgathattuk meg Werner Gábor karmester vezénylésével.

Elhelyezésre kerültek a megemlékezés koszorúi az Összetartozás Emlékkőnél. Koszorút helyeztek el: Ráckeve Város Önkormányzata, Ráckevei Járási Hivatal, Ács Károly Művelődési Központ, Árpád Múzeum, Ráckeve Szakorvosi Rendelőintézete és Rendelőintézeti Gazdasági Ellátó Szervezet, Skarica Máté Városi Könyvtár, Nekünk Ráckeve az első, Mi Hazánk Mozgalom Ráckeve, Őszidő Nyugdíjas Klub

Megemlékezésünk végén imát mondott nagytiszteletű Kálmán Béla református lelkész és Kótai Róbert püspöki biztos, plébános, aki a Miatyánk közös elimádkozására kérte fel a jelenlévőket.

A Szózat közös eléneklése után felcsendült a „Honfoglalás’’ című dal a mai napra alakult Összefogás Kamarazenekar előadásában, közben fellobbant Összetartozásunk Tüze. Páncél Károly országgyűlési képviselő és Vereckei Zoltán polgármester gyújtotta meg a lángot, kapcsolódva az országos kezdeményezéshez 20: 21-kor.

Az Összetartozás Tüze körül a Kéve, a Bokréta és a Rőzse Néptáncegyüttesek tagjai táncoltak a Bara Zenekar kíséretével.

Megköszönve minden közreműködőnek és emlékezőnek a részvételt, Szentmihályi Szabó Péter soraival köszönt el Szabó Gertrúd igazgatónő:

 

„Trianon sebeit az idő bekötözte,
de a vér átüt még mindig a sebeken.

Régi gazdaként lépek a magyar földre,
és szent szavait sohasem feledem.’’

Köszönjük az Összetartozás Emlékpark város címerének felújítását a Keve Serege Íjász Egyesületnek.

Az emlékműsor felvételét Cserna Gábor készítette, köszönjük szépen munkáját!