1. október 23. Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja

Minden nép életében vannak kitüntetett történelmi pillanatok: a megérzett, kivívott, megtapasztalt szabadság mámorító napjai. A huszadik században csak rövid időszakokra adatott meg a magyar népnek, hogy szabadságban éljen. Ilyen volt a legfényesebb pillanat: az 1956-os magyar forradalom.

Az Ács Károly Művelődési Központ, mint minden évben idén is felkérte a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumot, az ’56-os ünnepi műsor megrendezésére. A felkérést nagy örömünkre, a gimnázium igazgatója, Molnár László elfogadta. Gál Ködöböcz Zsuzsanna tanárnő és lelkes diákjai összeállították, készültek az ünnepi műsorral. A járványügyi helyzetre való tekintettel Ráckeve Város Önkormányzatával közösen úgy döntöttünk, hogy a köszöntő, az ünnepi beszéd és koszorúzás  a Hősök terén lesz.  Az ünnepi műsort felvételről tekinthetik meg honlapunkon,  Cserna Gábor összeállításában. Emléket állítva a forradalom hőseinek egy kiállítási anyaggal is készültünk “Emlékképek 1956” címmel, megtekinthető október 23-tól november 5-ig az Ács Károly Művelődési Központban.  A kiállítás létrejöttét segítették: Komócsi Zoltán a KOMO-SKY 51-es BÁZIS igazgatója és munkatársai: Karádi Roland és Bozsik Lorina, illetve Cserna Gábor a Ráckevei Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesületének elnöke. Köszönjük a rendelkezésünkre bocsátott kiállítási tárgyakat, relikviákat.

Ennek megfelelően a  koszorúzással egybekötött megemlékezést a Hősök terén, az 1956-os forradalom hőseinek emlékművénél és a cserkészek állította kopjafánál tartottuk meg.

“Úgy vonaglanak szavaim, mint Budapest kövein
a haldoklók, s oly formátlanok, mint a magyar ifjak
és munkások szétroncsolt holtteste. De lehet-e most
másként szólnom? Én nem tudok. Én nem tudok mást,
csak sikoltani. Felsikoltani az egekre és leborulni
a világ legnagyobb hősei, a mai magyar ifjak előtt.
Ó, magyar ifjúság, s ti város peremének meggyalázott
drága népe, hozzátok könyörgök: oldozzatok fel bűneimtől
és fogadjatok magatok közé, mert higgyétek el, a lelkem
már régen a tiétek. Isten áldjon benneteket, ti élők, s Isten veletek, ti holtak, kiknek véréből leszen a feltámadás.”

A megemlékezés kezdetén Zelk Zoltán : Feltámadás című versének sorai hangoztak el.

A Himnusz eléneklése után Varga Viktória Ráckeve város alpolgármestere köszöntötte az ünnepség résztvevőit.

Ünnepi beszédet felkérésükre  Haeffler András Táncsics Mihály-díjas újságíró, főszerkesztő úr mondott. Szavai szerint: “… Október 23-án részben a forradalom hős és hétköznapi megharcolóira kell emlékezünk és emlékeztetnünk, részben pedig arra, hogy a múltat végképp eltörölni sehogyan se lehessen. A múltra való emlékezés nélkül, a múlt zsákutcáira való erős odafigyelés nélkül nem tudjuk gyermekeink számára legjobb szándékaink szerint tervezni, formálni a jövőt. Sajnos, akadnak, akik beleragadtak múltimádatukba, elvakult gyűlöletükbe és képesek – Európában, vagy inkább a civilizált társadalmak között példátlan módon – a legnagyobb nyilvánosság előtt is kéjes örömmel hátba támadni a saját nemzetüket. Ők egy másik utat választottak, amely másik út számunkra, az emlékezők számára járhatatlan. Azért is kell emlékeznünk, hogy minél többen megtudják az igazságot. Nekünk, az utódoknak kötelességünk megőrizni eleink tiszta emlékét, hogy gyerekeink számára világos, egyértelmű, letisztult képet hagyjunk hátra az 56-os forradalmat megelőző terror, valamint az azt követő megtorlás és diktatúra sötét éveiről. Ez segít bennünket, a jelenben emlékezőket és őket, a jövőben emlékezőket abban a törekvésben, hogy ez az időszak soha, semmilyen körülmények között ne ismétlődhessen meg!…”

Tihanyi  Dániel  városunk színművésze  előadásában meghallgathattuk Pintér Béla 56 él  című  dalát.

Majd koszorúzásra került sor a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület  tagjainak közreműködésével, tisztelgésül az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt.

Megemlékezésünket a Szózat eléneklésével zártuk.

Köszönjük Mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket és együtt emlékeztek velünk a Szabadság Napján.

„…A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.”
Bibó István (1956)

Az eseményről készült videó megtekinthető az ÁKMK facebbok oldalán és a honlapján is : https://www.youtube.com/watch?v=02Ntax8yDTw&t=71s

Tisztelettel: Szabó Gertrúd igazgató